Op aanvraag verzorgt Zilla van Dijk (interactieve) lezingen waarin onderwerpen naar keuze aan bod komen voor uiteenlopende doelgroepen door Nederland. Je bent uitgenodigd om hierover contact op te nemen.

Titels en onderwerpen

  • Hoe kan i er zijn voor je stervende dierbare?
  • Uit de doodse stilte, liefdevol zorgen en handelen in de laatste levensfase (met klankschalen)
  • Wat wil jij later worden als je dood bent?
  • Kan jij jouw liefde groter maken dan jouw angst?
  • Horizon in-zicht
  • Rouw en helpende rituelen

Er zijn lezingen gehouden in opdracht van: Rebel`s begrafenisonderneming in Huizen en Almere | Buitenplaats De Hoorneboeg in Hilversum