Zilla van Dijk | Ritueel- en stervensbegeleider, trainer, zingever 

“Hier tref je meer informatie over de stichting, het doel en de bestuursleden. De stichting is in 2017 opgericht om op een uitnodigende manier een persoonlijk gevoeld gemis aan religie-overstijgende mogelijkheden voor zingeving bij levensmomenten invulling te geven, ook voor medemensen met een krappe beurs. De doelstelling is om individuele en maatschappelijke verdieping en verbondenheid te creëren door zingevingsactiviteiten te ontplooien vaak met behulp van ceremonies, rituelen en symbolen voor individuen, families, organisaties en bedrijven. De stichting biedt individuele ritueelbegeleiding en/of in het bijzonder begeleiding bij sterven thuis en binnen zorginstellingen. Rituals to Root helpt degene die bewust in het leven staan of willen staan. Daarnaast onderneemt de stichting verbindende, verdiepende en zingevende initiatieven op het gebied van sterven en rouw en gaat graag de samenwerking aan met andere organisaties die een soortgelijk doel voor ogen hebben. De workshop Liefdevol Levenseinde bleek de afgelopen jaren een belangrijke vaste waarde. Wil je inhoudelijk meer weten over onze projecten en activiteiten? Lees de jaarverslagen op deze pagina (rechts) of klik op Activiteiten. Maak kennis met de bestuursleden die de stichtingsdoelen ondersteunen en lees hun beweegredenen hieronder. Wij leveren onze bijdrage vanuit ideële overtuiging en ontvangen geen vergoeding.           

Wie voert de opdrachten uit?

Als ritueel- en stervensbegeleider almede oprichter van de stichting zal Zilla van Dijk de meeste verzoeken uitvoeren. Er wordt geput uit een grote overvloedige bron van meedenkers en soms meedoeners uit het bestuur, betrokken vrijwilligers en weet zij zich gesteund door een groot netwerk aan collega`s. 

Wij ondersteunen om ook je diepere zijn aan te spreken. Het biedt zoveel meer wanneer het echt ergens over gaat en de verdieping wordt aangegaan. Niet alleen bij de momenten van verdriet maar juist ook bij blijdschap. Het is ons genoegen om jouw moment bijzonder, onbevangen en treffend te markeren. Laat het jou, jouw familie, jouw organisatie en de omgeving raken. Vaak werkt Zilla met de natuur, natuurlijke materialen en elementen. Omdat wij van aard verbonden zijn met de natuur, wij ons daar opladen en sneller dieper tot ons werkelijke zelf komen. Natuur is authentiek zoals een ieder uniek is.

Krappe beurs? Bekijk dan vooral de flexibele donatieopties. De stichting wil voor iedereen toegankelijk zijn. Voor geleverde diensten is naast de reguliere donatievergoeding ook wederwerken (een dienst terug leveren) of de rekening met aanwezigen delen mogelijk. De laatste optie heeft een mooie symboliek met de naam van de stichting omdat de wortels allemaal samenkomen en bijdragen aan het gezamenlijke doel.

Waar staat de naam van de stichting voor?

Rituals to Root is een voorbeeld in het ontstaan van een eigentijds belangeloos initiatief daar waar religie onvoldoende volstaat. Een persoonlijk symbool kan daar onderdeel van zijn want de (soms latente) behoefte aan zingeving is niet altijd zichtbaar maar wordt wel gevoeld. Het symbool van de stichting is de omgekeerde tak. ‘To root’ is wortelen, verbindingen aangaan met je kern en met anderen. Binnen families vooral met connectie naar voorouders. De roots vertegenwoordigen het onbewuste, dat wat onder de aarde verborgen ligt en ons gedrag instinctief stuurt. De tak staat voor de weerspiegeling naar boven wat zich onder afspeelt, zoals wij weerspiegelt zien wat er in ons afspeelt. De verstilling staat voor aandacht waarin innerlijke ruimte voor groei ontstaat. Het licht is de kern en voeding van ons bestaan. Rituelen om te aarden, te verbinden en jouw moment in het licht te plaatsen. 

Zilla van Dijk

Zilla van Dijk

Voorzitter

Lees meer

Als ritueel- en stervensbegeleider maar vooral kwetsbaar medemens omarm ik het leven met alles wat er op mijn pad komt. Ik voel een innerlijke behoefte om te creëren en mee te bewegen met anderen. Als dochter, moeder en oma mag ik een rijk familieleven vanuit verschillende generatiekanten beleven. De oorlogservaringen van mijn familie in Nederland en Indië tekende mijn wortels en maakt dat ik ervaringsdeskundig kan handelen.

Mijn werk met stervenden, hun naasten en zoekers naar zingeving verdiept een gevoel van vervulling, dankbaarheid en ontzag in onze werkelijke menselijke aard. Mijn medemenselijkheid geef ik op eigentijdse manier vorm waarvoor ik in 2017 hiervoor de stichting Rituals to Root oprichtte. Wij dragen bij aan persoonlijke en maatschappelijke verbinding en verdieping. Er wordt uitgenodigd tot bezinning in bewust stil staan bij belangrijke overgangsmomenten in het leven van geboorte tot en met de dood met behulp van passende handelingen in ceremonies of rituelen.

Het levenspad gaf me in persoonlijke ervaringen met de dood begeleiding van stervenden…of begeleiden stervenden mij? Veel levensmomenten doen er toe maar sterven in het bijzonder. Wat ben ik dankbaar dat de workshop Liefdevol Levenseinde (een dag in stervensbegeleiding voor naasten) zich mag verheugen in belangstelling en hiermee bijdraagt aan een open en milde omarming van onze sterfelijkheid. Ik verheug mij op de samenwerking en ondersteuning die ik van de bestuursleden mag ontvangen om doelen te verwezenlijken.

Lida van Dijk

Lida van Dijk

Bestuurslid

Lees meer

” (…) want waar mensen niet meer worden aangesproken, houdt de geest op met
waaien. Pas wanneer een mens wordt aangesproken, wordt hij opgenomen in een‘traditie van inspiratie’, waaraan motivatie kan worden ontleend.”    -Eugen Rosenstock-Huessy, filosoof (1888-1973)-

Mensen aanspreken en aangesproken worden, bewegen en bewogen worden! Dit is waar ik warm voor loop. In 2018 heb ik de opleiding tot ritueelbegeleider voltooid. Tijdens mijn stage bij Rituals to Root sloegen wij de handen ineen: persoonlijk en professioneel. Ik onderschrijf Zilla’s missie dat het zin heeft én betekenis geeft stil te staan bij sleutelmomenten in het leven. Te omarmen wat ons werkelijk raakt, verwart, beweegt en draagt. Vanaf februari 2019 zal ik dit mede vanuit mijn eigen onderneming: DIJK.ontroerendgoed inhoud en vorm geven. Betekenisvol, creatief en aansprekend. Als bestuurslid realiseer ik de wens de waardevolle activiteiten van Rituals to Root te ondersteunen en te versterken om zo een bijdrage te leveren aan individuele én maatschappelijke verdieping en verbondenheid.

Masja Veerman

Masja Veerman

Secretaris

Lees meer

Ik ben zeer verheugd om me aan de stichting Rituals to Root te mogen (en willen) verbinden. Daar is een reden voor, ik volg met bewondering maar ook met dankbaarheid de initiatieven van de stichting. Het leven draait in mijn opinie veelal om onderzoeken/leren, acceptatie, loslaten en vergeven. Daarom kan ik me vinden in het werk van de stichting, veel van de initiatieven hebben te maken met deze steekwoorden. Verbinding is een van de speerpunten van de stichting, of het nu gaat om rituelen, de workshops of sterven(begeleiding), verbinding komt overal terug, en dat vind ik een krachtige kernwaarde waar ik mij goed in kan vinden.

De workshop Liefdevol Levenseinde heeft erg veel indruk op mij gemaakt en heeft me ook een knoop doen doorhakken. Ik werk nu als vrijwilliger bij de Hospice in Almere, dankbaar maar ook liefdevol werk, er “zijn” voor andere mensen. Ik zou trouwens iedereen deze workshop willen aanraden, omdat het taboe over sterven meer doorbroken mag worden en meer over gepraat mag worden in de samenleving. Iedereen verdient namelijk een liefdevol levenseinde. En Zilla verwoord dit allemaal heel mooi en leerzaam in de workshop, Ik heb er veel van opgestoken en over mijn eigen sterfelijkheid mogen leren. Verder heb ik naast mijn parttime baan in het onderwijs een eigen webwinkeltje www.hippiespirit.nl verkoop van harembroeken en accessoires.

Robin Zuidam

Robin Zuidam

Bestuurslid

Lees meer

Ik ben man, echtgenoot, vader, zoon en broer, maar bovenal: mens. Een mens zoals ieder ander. Iemand die al sinds zijn jeugd een fascinatie heeft voor de dood. Vanuit een soort van diep weten dat het stilstaan bij de dood ons meer kwaliteit van leven geeft. Nadat ik enkele dierbaren om mij heen had verloren, besloot ik in 2015 een opleiding tot stervensbegeleider te volgen. Ik had om mij heen gezien dat de weg naar het stervensmoment voor velen een zware is en ik voelde heel sterk hierin iets te willen betekenen. En niet alleen voor de ander, maar ook voor de verdieping die het mijzelf zou geven.

Ondertussen werk ik als vrijwilliger bij de Luwte thuis in Soest. Hier ga ik bij mensen thuis op bezoek die om wat voor reden dan ook niet in het hospice terecht kunnen of willen. Daarnaast heb ik samen met mijn vrouw www.bezinningshuis.nl in Den Dolder opgericht. Een plek waar wij ruimte bieden aan een ieder die wil stilstaan bij zijn eigen (on)sterfelijkheid. De medemens die in zwaar weer verkeert mogen bijstaan vanuit medemenselijkheid, is de opdracht die het leven mij geboden heeft. En daar ben ik dankbaar voor. Dezelfde visie en drijfveren kom ik tegen bij Rituals to Root. En ik ben blij en vereerd om mijn steentje aan deze stichting te mogen bijdragen.

Eduard Knape

Eduard Knape

Penningmeester

Lees meer

Een half decennium geleden begon mijn tocht op een spiritueel pad. Eentje waarin verdieping, betekenis van het leven en vragen over leven en dood een grote rol spelen. Het heeft me veel gebracht en ik gun iedereen hetzelfde te ervaren. Derhalve lever ik graag een bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting Rituals to Root.
In het dagelijks leven ben ik actief als financieel-/ hypotheekadviseur. Gezien mijn affiniteit met cijfers past mij de rol als penningmeester het beste.

×

Welkom!

Klik op het icoontje om een Whats App bericht te sturen of stuur een berichtje per email aan zilla@ritualstoroot.nl.

× Kan ik je helpen?