Privacy & Disclaimer

Privacy policy Rituals to Root

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We delen welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We vinden het belangrijk hier aandachtig mee om te gaan en raden u aan deze verklaring te lezen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Stichting Rituals to Root. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw persoonlijke gegevens altijd bij ons opvragen en/of doen wijzigen/verwijderen.

De ingevulde gegevens op het email formulier gaan naar email@ritualstoroot.nl.

Rituals to Root respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken:

  •      voor- en achternaam
  •      telefoonnummer
  •      e-mailadres

E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van e-mails. De door u hierboven genoemde opgegeven persoonlijke informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij uw eerste email aanvraag ontvangen. De bewaartermijn van administratieve gegevens bij Rituals to Root is standaard 7 jaar waarbij wij voldoen aan de bewaarplicht van de Belastingdienst. Er is geen verplichting ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Rituals to Roots verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •      Het correct afhandelen van onze diensten.
  •      Als relatie van Rituals to Root kunnen wij u zo nu en dan een nieuwsbrief sturen indien u aangaf deze te willen ontvangen.
  •      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Gegevens naar derden
Gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht zonder schriftelijke toestemming, tenzij een verplichting krachtens de wet. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze communicatie activiteiten zoals verzending van LaPosta nieuwsbrieven. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacy normen en waarden hanteren als bij Rituals to Roots.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie om via onze website gegevens te verkrijgen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aqua-phyta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Keuzes voor opname van uw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij u de mogelijkheid om alle persoonlijke informatie te veranderen, over te dragen of laten verwijderen (recht van vergetelheid) die aan ons is verstrekt. Dit verzoek kunt u per e-mail aan email@ritualstoroot.nl doorgeven waarna wij uw verzoek binnen 4 weken zullen behandelen. Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring.

Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring.

Welke Cookies gebruiken wij en waarom
Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser opslaat op uw computer. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites u kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Om deze reden plaatst onze website alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn op geen enkele wijze aan een persoon of profiel gebonden. Wij hebben hiervoor formeel gezien dan ook geen toestemming van u nodig.

Social Cookies
Op deze website staan integratie buttons voor sociale netwerken. Deze buttons werken door stukjes code van deze sociale netwerken zelf. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Rituals to Root heeft daar geen invloed op. Lees vooral de privacy verklaring van de individuele sociale netwerken om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Heeft u alsnog een klacht? Neem dan gerust contact met ons op via email@ritualstoroot.nl. We zullen dan onze uiterste best doen om voor een oplossing zorgen. Ook willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om meer informatie te lezen en/of uw klacht te melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer
Aan de inhoud van de website www.ritualstoroot.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kan geen garantie gegeven worden over de volledigheid, juistheid of actualiteit van de website informatie. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor directe- of indirecte schade ten gevolge van de informatie, wordt nadrukkelijk afgewezen.

×

Welkom!

Klik op het icoontje om een Whats App bericht te sturen of stuur een berichtje per email aan zilla@ritualstoroot.nl.

× Kan ik je helpen?